Giới thiệu Gió Biển

thiết kế...

Tin tức Gió Biển

 • Cua Gạch biển

  Giá: 540.000/kg

 • Ghẹ

  Giá: 590.000/kg

 • Hàu biển

  Giá: 35.000/con

 • Ngán Quảng Ninh

  Giá: 530.000/ kg

 • Cá vược

  Giá: 390.000/kg

 • Ngao hoa

  Giá: 175.000/kg

 • Bề Bề

  Giá: Theo thời giá

 • Cua Thịt biển

  Giá: 530.000/kg

 • Cá Hồng

  Giá: Theo thời giá

 • Cá Chình hoa

  Giá: 780.000/kg

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn viên